.

Hakkımızda

Türkiye’nin hızla gelişen üniversitelerinden biri olarak bölgesinde yarattığı başarı öyküleri ile adından sıkça söz ettiren Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 50 yılı aşkın derin birikimine Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİMER) ile stratejik bir çerçeve çiziyor. Kurumsal İletişim Merkezi; MAKÜ’nün akademik sıralamalarda istikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer alabilmesi için gereken iş birliklerini sağlama, öğrenciler ile üniversite arasında “üniversitenin bir parçası olma” algısını ve birlikteliğini oluşturma, öğrencilerle mezuniyet sonrasında da süren kalıcı ve etkin bağlar kurma, başarılı öğrenciler için MAKÜ’yü daha da cazip kılarak üniversitenin öğrenci profilini yükseltme üzerine yapacağı çalışmalarla da MAKÜ’nün ulusal ve uluslararası çaptaki bilinirliğini ve marka değerini yükseltme amacıyla çalışmaktadır.


Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin kurumsal imajının oturtulduğu iletişim stratejisini belirleyen Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİMER), MAKÜ’nün kendi içinde ve dış çevrede algılanan kimliği üzerine çalışmalar yapar. MAKÜ hakkında edinilen izlenimin olumlu yönde seyretmesi için gereken yol haritasını çizen merkez, MAKÜ’nün kurumsal internet sitesi olan www.mehmetakif.edu.tr ve sosyal medya platformları üzerindeki kurumsal hesapları için içerik üretir ve gelen etkileşimlerin yönetimini üstlenir. Resmi internet sitesi ve sosyal ağlardaki içerikler arasında tutarlı ve standart bir söylem geliştiren Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitemizin iç ve dış bilinirliğini artırırken, MAKÜ ile ilgili gelişmeleri resmî ve tek elden, güvenilir bir şekilde aktarmayı hedefler.


MAKÜ iletişimini tam bir uyum içinde gerçekleştiren merkez, üniversitemiz yararına projeler geliştirir ve bunun için gerekli altyapıyı kurar. Basınla ilişkiler görevini de üstlenerek MAKÜ’den basın organlarına doğru bilgi akışını yönetir.


Kurumsal İletişim Merkezimiz, MAKÜ için etkin bir marka iletişimi stratejisi oluşturulmasında başroldedir. Bu bağlamda, üniversitemizin ulusal ve uluslararası çapta yapacağı tanıtımların uygun platformlar aracılığıyla desteklenmesi ve 15. yılına adım adım yaklaşan üniversitemizin kimliğiyle uyumlu bir imaja kavuşabilmesi için gereken projelerin yönetimini ve koordinasyonunu sağlar.

 

Kurumsal

  • Hakkımızda
  • Yönetim
  • Personel