.

Haber & Basınla İlişkiler Birimi

 • Üniversitede gerçekleşen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerin takibiyle, haber değeri taşıyanların haberleştirilmesi, takip edilen ve basın merkezine ulaşan/ulaştırılan etkinliklerin yazılı ve fotoğraflı haber olarak üretimi ve web sayfasında yayınlanması çalışmalarını yürütmek.
 • Üniversitemiz Rektörlüğü  ve diğer birimler tarafından düzenlenen etkinliklerin, açılış ve mezuniyet törenleri, konferans, panel, seminer, sempozyum, toplantı, konser, şölen vb. faaliyetlerin organizasyonlarının sorunsuz gerçekleştirilmeleri için gerekli adımları atmak,   bu konularda gerekli tüm duyuruları yapmak.
 • Etkinliklerin haberleştirilmesi, üniversitemiz web sitesinde yayınlanması ve basınla paylaşılmasını sağlamak.
 • Üniversitemizin basınla koordinasyonunu sağlamak. Basın toplantılarının düzenlemesini yapmak, basın listesi hazırlamak ve güncellemek.  Basın mensuplarının üniversitemizdeki etkinliklere davet edilmesi ve katılımlarını sağlamak. 
 • Üniversitemiz web sayfasına etkinlikler, haberler, duyurular, ilânlar, başsağlığı mesajları, tebrik metinleri ve diğer görsel ve işitsel dokümanları girmek.
 • Web sayfasının güncellenerek günü geçen faaliyet ve dokümanların kaldırılmasını sağlamak.
 • Resmi yazı ve mail yolu ile gelen duyuruları web sitesinde yayınlamak ve ilgililere elektronik posta ile duyurmak.
 • Üniversite bünyesinde yürütülen projelerin tanıtım ve tebrik metinlerini hazırlamak, haberleştirmek ve duyurmak.
 • Posta bilgilerini hazırlamak, güncellemek.
 • Rektörümüzün kutlama, anma ve konuşma metinlerini hazırlamak ve yayınlamak.
 • Belirli gün ve haftaları takip etmek ve bu günlerle ilgili metin hazırlamak ve yayınlamak.
 • Rektör ve üniversite adına basın demeçleri, röportaj metinleri, tanıtım metinleri hazırlamak ve ilgili yayın organlarıyla planlamak.

Birimler

 • Haber & Basınla İlişkiler Birimi
 • Görsel İletişim Tasarımı Birimi
 • Video Prodüksiyon Birimi
 • Sosyal Medya Birimi
 • Halkla İlişkiler Birimi
 • Aday Öğrenci Tanıtım Birimi